Opdateret 22/11-2017

Ordensregler

 

På skolen må vi have nogle regler for dagliglivet, så skolen kan fungere til gavn for alle:  Vis hensyn 

 

Almene regler 

Vi har 2 store frikvarterer af en halv times varighed. Elever­ne har i disse pauser

udstrakt frihed til at benytte også de indendørs faciliteter. Bl.a. er det tilladt at opholde sig i klasselokalerne. Denne udstrakte frihed kræ­ver, at eleverne viser hensyn og respekt, såvel over for hinanden som over for skolen som helhed.

 

Eleverne er ansvarlige for den skade, de forvolder på byg­ninger og inventar.

 

Skolen påtager sig ikke ansvar for elevernes cykler, pen­ge og andre værdigenstande.

 

Eleverne til og med 6.klasse må ikke forlade skolen hver­ken i frikvartererne eller i

eventuelle fritimer.

 

Eleverne har pr. 1. aug. 2001 total rygeforbud på skolens område.

 

Alle skal følge skolepatruljens anvisninger.

 

Oprydning og renholdelse 

Skolen skal behandles ordentligt. Alle må hjælpe til med at 

rydde op efter sig.

 

Alle elever er forpligtede til selv at hænge stolene op i klasseværelset og på

gangene.

 

Elever og lærere skal altid  medvirke til, at der holdes rent i da­gens løb. Hvis et

klasseværelse efterlades uordentligt, kommer eleverne til at gøre rent efter sig udenfor undervisningstiden.